ถนนเลมบรูค เบอร์ลิน

ลูกค้า: อาโคนาวา เบอร์ลิน
ปี: พ.ศ. 2554 - 2556
ขั้นตอนการทำงาน: 1 - 4
เนื้อที่: 5,500 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 1,500,000 ยูโร

Go back