การบริหารจัดการน้ำ                               การบริหารจัดการชลประทานน้ำฝน การบริหารจัดการน้ำฝน  
สวนพรรณไม้น้ำ สวนสาธารณะ ลานอเนกประสงค์ และการสร้างที่พักอาศัย
การสร้างที่พักอาศัย ในภูมิภาคต่าง ๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ศูนย์การค้า ศูนย์การค้า px สำหรับทหารอเมริกา ศูนย์การค้าเรคลิ้งเฮาส์เซ่น
โรงแรม / รีสอร์ท

โรงแรมและรีสอร์ทในประเทศสเปน  และ                     สหพันธรัฐรัสเซีย  

ผังเมือง ผังเมืองพื้นที่สีเขียวในเมืองต่าง ๆ
การจัดสวนแนวตั้ง

ประกัน BGV ที่เมืองคาร์ลรูเฮ่อ  (Karlsruhe), แอลโอเค  คาร์ลรูเฮ่อ  (LOK Karlsruhe), ศูนย์การค้า  MFI

งานด้านชีวะ-วิศวกรรม

งานสร้างพื้นที่สีเขียวตามแหล่งน้ำ  การเสริมแนวชายฝั่ง ริมตลิ่ง

สวนสาธารณะของเมือง ในเมืองต่าง ๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ลานอเนกประสงค์ ในเมืองต่าง ๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สวนบนหลังคาของอาคาร

สวนบนหลังคาของอาคารห้างสรรพสินค้า การสร้างที่พักอาศัย อาคารบริหาร
สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ใน Wawronek –                         สหพันธรัฐรัสเซีย
tl_files/brummell/theme/pdf.pngข้อมูลบริษัท >
รายชื่อโครงการ >
พนักงานบริษัทจำนวน  10 ท่าน