สวนในบ้านชเลเกอร์ คาร์ลรูเฮ่อ

ลูกค้า: ครอบครัวชเลเกอร์              เมืองคาร์ลรูเฮ่อ
ปี: พ.ศ. 2534
ขั้นตอนการทำงาน: 1 – 9
เนื้อที่: 250 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 100,000 ยูโร

Go back