สวนในบ้านเนฟ คาร์ลรูเฮ่อ ลิงเคนไฮม

ลูกค้า: ครอบครัวเนฟ เมืองคาร์ลรูเฮ่อ ลิงเค่นไฮม 
ปี: พ.ศ. 2534
ขั้นตอนการทำงาน: 1 – 9
เนื้อที่: 200 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง: 100,000 ยูโร

Go back