สวนในบ้านดูส คาร์ลรูเฮ่อ

ลูกค้า:  ดูส เมืองคาร์ลรูเฮ่อ
ปี: พ.ศ. 2534
ขั้นตอนการทำงาน: 1-4
เนื้อที่: 250 ตารางเมตร
ราคาค่าก่อสร้าง:  

Go back